KADRA - ISPIPS

Idź do spisu treści

Menu główne:

KADRA


NASZA KADRA
Działania Instytutu realizowane są przez specjalistów, pracowników naukowych, dydaktyków oraz zaprzyjaźnionych profesjonalistów różnych dziedzin.
Tworzą oni specjalistyczne zespoły ISPIPS:ZESPÓŁ EDUKACYJNY

Specjaliści organizujący procesy kształcenia w różnych zakresach i formach. Jest to zespół z bardzo bogatym doświadczeniem na wielu poziomach edukacji od wieku dziecięcego aż do osób dorosłych.

  • Trenerzy systemowych procesów społecznych (terapeuci, psychologowie, pedagodzy, socjologowie)
  • Trenerzy procesów zarządzania (liderzy procesów zarządzania, organizacji i projektowania procesów)

  • Trenerzy i konsultanci bezpieczeństwa (instruktorzy i oficerowie jednostek specjalnych, prawnicy)

  • Instruktorzy (specjaliści z poszczególnych dziedzin działalności aktywizującej ISPIPS)

  • Wykładowcy i konsultanci (osoby współpracujące z ISPIPS)


ZESPÓŁ BADAWCZO - ANALITYCZNY

Zespoół prowadzi badania, analizy, ewaluacje. Członkami zespołu są wieloletni pracownicy uczelni krajowych i zagranicznych. praktycy procesów analitycznych, eksperci. róznych dziedzin

  • Metodolodzy badań społecznych (pracownicy naukowi ośrodków akademickich, specjaliści badań społecznych)
  • Analitycy (specjaliści analiz badawczych, technicy badań, eksperci)

  • konsultanci, eksperci, promotorzy

ZESPÓŁ SUPERWIZYJNY
superwizorzy ISPIPS  są doswiadczonymi superwizorami, rekomendowanymi i certyfikowanymi przez instytucje i organizacje (specjalizują się w superwizowaniu procesów społecznych, aktywności psychospołecznej, kompetencji profesjonalnych w zakresie terapii, pedagogiki, pracy socjalnej, mediacji)


ZESPÓŁ INTERWENCYJNY
specjaliści interwencji, wsparcia, profilaktyki (terapeuci, pedagodzy, mediatorzy, negocjatorzy)


ZESPÓŁ SUPERWIZORÓW RODZINNYCH
Certyfikowani specjaliści superwizji rodzinnej. Pracują z rodzinami i zwiazkami partnerskimi wspomagając ich rozwój i budowanie warunków ochronnych. posiadają bardzo bogate doświadczenie w pracy terapeutycznej, pedagogicznej i wspomagajacej.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego