O INSTYTUCIE - ISPIPS

Idź do spisu treści

Menu główne:

O INSTYTUCIE

INSTYTUT
SYSTEMOWEJ PROFILAKTYKI I PROMOCJI SPOŁECZNEJ

REGON    273361479      

INSTYTUT FUNKCJONUJE
OD 1997 ROKU

ZAŁOŻYCIEL


dr Aleksander Mańka
amanka@ispips.plKADRA
Działania instytutu realizowane są przez specjalistów, pracowników naukowych, dydaktyków oraz zaprzyjaźnionych profesjonalistów różnych dziedzin.
Skupiają się oni w pracy zespołów ISPIPS:

ZESPÓŁ EDUKACYJNY

 • Trenerzy systemowych procesów społecznych (terapeuci, psychologowie, pedagodzy, socjologowie)

 • Trenerzy procesów zarządzania (liderzy procesów zarządzania, organizacji i projektowania procesów)

 • Trenerzy i konsultanci bezpieczeństwa (instruktorzy i oficerowie jednostek specjalnych, prawnicy)

 • Instruktorzy (specjaliści z poszczególnych dziedzin działalności aktywizującej ISPIPS)

 • Wykładowcy i konsultanci (osoby współpracujące z ISPIPS)


ZESPÓŁ BADAWCZO - ANALITYCZNY

 • Metodolodzy badań społecznych (pracownicy naukowi ośrodków akademickich, specjaliści badań społecznych)

 • Analitycy (specjaliści analiz badawczych, technicy badań, eksperci)

 • konsultanci, eksperci, promotorzy


ZESPÓŁ SUPERWIZYJNY

 • superwizorzy ISPIPS (procesów społecznych, aktywności psychospołecznej, kompetencji profesjonalnych)


ZESPÓŁ INTERWENCYJNY

 • specjaliści interwencji, wsparcia, profilaktyki (terapeuci, pedagodzy, mediatorzy, negocjatorzy)


ZESPÓŁ SUPERWIZORÓW RODZINNYCH
 • Specjaliści superwizji rodzinnej. Pracują z rodzinami i zwiazkami partnerskimi wspomagając ich rozwój i budowanie warunków ochronnych 


ISPIPS oferuje rózne formy wsparcia

Oferta ISPIPS obejmuje procesy wsparcia: rodziny, związków partnerskich, indywidualnych przypadków, grup
Metodyka wsparcia ISPIPS opiera się przede wszystkim na promocji indywidualnych zasobów umozliwiających rozwój i poprawę sytuacji. Njważniejszym podłożem koncepcji metodycznych jest przekonanie, że każdy organizm posiada odpowiedni potencjał do samorealizacji, samostanowienia i promocji swojego rozwoju. Podstawą metodyki działań wspomagających jest koncepcja benefactoringu (kierowanie w stronę dobrych perspektyw).
Zakładamy, że podmiot naszego wspomagania jest zdrowy i pragnie utrzymać poziom zdrowia. Dlatego wspieramy go w pogłębianiu umiejetności ochronnych, umiejętności radzenia sobie z ryzykiem i czynnikami zagrażaćymi jego zdrowej sytuacji, stabilizacji lub poczuciu szczęścia.
Benefactoring, to forma promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki i działań korekcyjnych. Aby zapobiec destabilizacji, dysfunkcji lub utraty szczęścia, nalezy podjąć działania ochronne, korekcyjne. Wykorzystując metodykę oddziaływań terapeutycznych, pedagogicznych i promocyjnych budujemy strategie naprawczą lub zapobiegawczą dla podmiotu. W tej koncepcji proponujemy:


 • wsparcie terapeutyczne

dla osób indywidualnych, zwizków partnerskich, rodzin i grup.

 • interwencje

Zespół interwencyjny podejmuje działania wspomagajace w miejscu zamieszkania klienta. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające odpowiednie kompetencje do udzielenia wsparcia (terapeuci, pedagodzy specjalny, trenerzy, superwizorzy rodzinni)

 • działania stacjonarne

Instytut dysponuje gabinetami konsultacyjnymi, w których prowadzone są procesy wspomagające, konsultacje

 • wsparcie rodzin w problemach wychowawczych   

wsparcie dla rodzin w trudnych sytuacjach wychowawczych, wsparcie dla młodzieży, profilaktyka i promocja rozwoju w okresie dojrzewania

 • programy i wspomagające dla rodzin i związków  

dla rodzin i związków partnerskich organizowane są programy wspomagające rozwój i zasoby potrzebne do rozwiazywania swoich problemów

 • treningi grupowe

treningi organizowane są w ramach indywidualnych zleceń, na warunkach ustalonych w kontrakcie

 • grupy wsparcia i wspomagania  

grupy dla osób poszukujących wsparcia w specyficznych sytuacjach życiowych. Instytut organizuje i prowadzi takie grupy przy współpracy z organizacjami i instytucjami

,

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego