realizowane projekty - ISPIPS

Idź do spisu treści

Menu główne:

realizowane projekty

REKOMENDACJE

ISPIPS
uczestniczy w opracowaniu i realizacji  projektów i innych działań 

***************************************************************

Aleksander Mańka i Adrian Drdzeń opracowali i realizują projekt profilaktyczny dla dzieci
Projekt powstał z inicjatywy
Aleksandra Mańki i Adriana Drdzenia. Działania projektu skupiają się na profilaktyce systemowej modelującej umiejętności ochronne u małych dzieci. Mają one uchronić w przysszłości dziecko w ryzykownych.
Aleksander Mańka autor koncepcji metodycznej Akademii.
Projekt skoncentrowany na rozwijaniu umiejętności ochronnych dzieci i ich rodzin. Działania edukacyjne i rozwojowe dla całej rodziny w zakresie ochrony przed przemocą, uzależnieniami i wykluczenmiem społecznym.
WOLNOŚĆ MYŚLI W WYCHOWANIU
uwolnienie procesów wychowania od indoktrynacji religijnej, politycznej i konsumpcyjnej. Ochrona dzieci i młodzieży przed indoktrynacją, ideologiami dyskryminujacymi i selekcjonującymi.
EDUHAZARD
autorzy metodyki i opracowania projektu:
Aleksander Mańka i Damian Zdrada
kształcenie profesjonalnych umiejętności w zakresie profilaktyki i terapii hazardu i innych uzależnień behawioralnych
Aleksander Mańka autor koncepcji profilaktyki systemowej projektu. .
Celem projektu było pogłębianie umiejętności ochronnych młodzieży gimnazjalnej. Profilaktyka systemowa realizowana w projekcie dotyczyła ryzyka przemocy, uzależnień i wykluczenia społecznego.
Mówimy Nie na uzależNienie
autorzy metodyki i opracowania:
Aleksander Mańka i Damian Zdrada
profilaktyka hazardu i innych uzależnień behawioralnych w środowisku młodzieży szkolnej
Zdrowy zwiazek, Zdrowa rodzina
Promowanie zdrowych relacji uczuciowych, seksualnych i rodzinnych, poprzez wychowanie i rozwój umiejętności i funkcji partnerskich.
Superwizja Rodzinna
Metoda wspomagania zwiazków partnerskich i rodzin w rozwiazywaniu sytuacji trudnych
Superwizja Rodzinna Lędziny `2015
Program opracowany przez Aleksandra Mańkę i realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach
Konsultanci Szkolni ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
program opracowany przez Aleksandra Mańkę i realizowany przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Lędzinach
Strategiczna Profilaktyka Systemowa
W ramach Akademii rodzinnej, Aleksander Mańka organizuuje kolejne edycje treningów wychowawczych dla rodziców
Studium Pracy z Dzieckiem Krzywdzonym
ISPIPS uczestniczy w projekcie opracxowanym i realizowanym przez Moc Wsparcia
Zespoły Wczesnego Reagowania
Aleksander Mańka i Damian Zdrada opracowali program profilaktyczny dla Urzędu Miasta Mysłowice
Placówka Oświatowa - Azylem Bezpieczeństwa
ISPIPS uczestniczy w programie ochronnym dla placówek oświatowych, realizowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas
Strategiczna Profilaktyka Systemowa
W ramach Akademii rodzinnej, Aleksander Mańka organizuuje kolejne edycje treningów wychowawczych dla rodziców
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego