WOLNOŚĆ MYŚLI - ISPIPS

Idź do spisu treści

Menu główne:

WOLNOŚĆ MYŚLI

WOLNOŚĆ MYŚLI W WYCHOWANIU

Instytut Systemowej Profilaktyki i Promocji Społecznej przyłączył się do promocji koncepcji wychowania wolnych od doktryn politycznych i religijnych. Proces rozwoju dziecka powinien być chroniony przed determinizmem i ekspansją kościoła, systemów politycznych oraz innymi głosicielami "prawd jedynych". Jedyną prawdą dziecka jest jego dzieciństwo.

Dziecko naturalnie uczestniczy w kulturze, która powinna go chronić i rozwijać. Obowiązkiem rodziców, wychowawców i społeczeństwa jest wychowywać je w otoczeniu wartości uniwersalnych. Dobrym wychowaniem jest to, które nie naucza wrogości, nietolerancji i odrzucenia. Człowiek dobrze wychowany to ten, którego nauczono szacunku
do siebie i do innych, ciekawości tego co jeszcze nie znane i umiejętności odnajdywania piękna.


W ramach projektu promocyjnego tych ideii ISPIPS opracował programy edukacyjno - wspomagające:
Program szkoleń dla nauczycieli i pedagogów promujący wychowanie etyczne bez totalitarnych doktryn "Dobro jest dobre wszedzie".

  • Warsztaty dla rodziców - "Dziecinstwo pełne wątpliwości" .  Warsztaty służą refleksji nad własną postawą rodzica wobec wychowania etycznego dziecka.


  • Warsztaty szkoleniowe dla opiekunów, pedagogów, pracowników socjalnych starających się ochronić swoich podopiecznych przed manipulacjami, determinizmem i ekspansją doktrynalną "Pozwól widzieć, słyszeć i czuć"

Programy realizowane są przez pedagogów, psychologów, etyków, prawników.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego